Penafian

Sebarang penulisan di laman ini adalah di bawah kelolaan penulis sepenuhnya. Penulis tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, penipuan, pertelingkahan, atau apa sahaja perkara hasil daripada pembacaan di laman ini. 

Sebagai rakyat Malaysia, termaktub di dalam perkara 10 (1) Perlembagaan Persekutuan : 

“Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan.”
(1) Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4)—
(a) tiap-tiap warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara;
(b) semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata;
(c) semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan.

Segala pernyataan yang dikemukakan adalah berlandaskan pandangan peribadi serta rujukan artikel tanpa bersabit dengan mana-mana pertubuhan. Terima kasih.


Rujukan : Perlembagaan Malaysia